Nazad na pregled akutelnih proizvoda
Detaljnije na sajtu proizvođača

i-gel

  i-gel supraglottic airway

  i-gel je novo i inovativno supraglotično sredstvo za obezbedjenje disajnog puta, napravljeno od termoplastičnog elastomera medicinske klase, koji je mek, nalik želatinu i transparentan. I-gel je tako dizajniran da bez naduvavanja kafa omogući anatomsko zatvaranje faringealnih, laringealnih i perilaringealanih  struktura pri čemu se izbegava mogućnost njihovog oštećenja usled pritiska.

  Ovaj airway je razvijen nakon iscrpnog proučavanja literature koja se odnosi na  postojeća supraglotična, ekstraglotična, periglotična i intraglotična sredstva za obezbedjenje disajnog puta koja datiraju još iz osamnaestog veka. Da bi se osiguralo da oblik i-gela, mekoća i konture tačno odslikavaju faringealne, laringealne i perilarilaringealne strukture korišteni su podaci  dobijeni tokom kadaverskih disekcija vrata, direktnih i indirektnih faringo-laringealnih endoskopskih procedura, rendgen, CT i MRI snimanja.

  I-gel je istinski anatomsko sredstvo koje postiže impresiju ovih struktura kao u ogledalu a da pri tom ne postoji opasnost oštećenja usled multidirekcionalnog pritiska, ili traume tkiva i struktura u blizini usled pomeranja. Kompanija NEOMEDICA je ekskluzivni zastupnik ovog proizvoda.

  NAPOMENA: Pedijatrijske veličine su dostupne od 2. kvartala 2010 godine.

  I-gel se razvio kao sredstvo koje se tačno pozicionira preko laringealnog otvora obezbeđujući pouzdano perilaringealno zaptivanje i stoga nije potrebno nikakvo naduvavanje kafa (Slika 1).

  Slika 1:

  Izgled i-gel kafa 
  u odnosu na faringealne, 
  laringealne i 
  perilaringealne strukture.

  1. Jezik
  2. Koren jezika
  3. Epiglotis
  4. Ariepiglotični nabori
  5. Piriformna jama
  6. Posteriorne hrskavice
  7. Tiroidna hrskavica
  8. Krikoidna hrskavica
  9. Gornji otvor jednjaka

  Supraglotični airway sa kafom koji se ne naduvava ima nekoliko potencijalnih prednosti uključujući jednostavnije postavljanje, minimalni rizik od pritiska na okolna tkiva i stabilnost nakon ubacivanja (nema promene njegovog položaja usled naduvavanja kafa). I-gel je dizajniran od materijala koji ne sadrži lateks i kao sredstvo koje se koristi samo kod jednog pacijenta (jednokratna upotreba).

  Stabilizator usne šupljine je proširen, eliptičan, simetričan, lateralno spljoštenog poprečnog preseka i obezbeđuje dobru vertikalnu stabilnost nakon ubacivanja. U njemu je smešten standardni vazdušni put i odvojen želudačni kanal.

  Cevasti deo i-gel-a je čvršći od njegovog mekog donjeg dela . Čvrstoća cevastog dela i njegova prirodna orofaringealna zaobljenost omogućava da se i-gel postavlja hvatanjem proksimalnog kraja i pomaže da vođica klizi duž tvrdog nepca u ždrelo. Za potpuno ubacivanje nije neophodno da se stavljaju prsti u usta pacijenta. Gladak dodir ispod površine airway-a od vrha kafa pa sve do kraja cevastog dela omogućava da ovo sredstvo za obezbedjenje disajnog puta lako klizi duž tvrdog nepca, farinksa i hipofarinksa. Integrisani želudačni kanal je obezbeđen za sukciju želudačnog sadržaja ili da bi se omogućilo plasiranje nazogastrične sonde za pražnjenje želuca.

   

  Kaf koji se ne naduvava:

  Novi meki kaf koji se ne naduvava odlično se uklapa u perilaringealne strukture odražavajući oblik epiglotisa, ariepiglotičnih nabora, piriformnih jama, peri-tireoidne, peri-krikoidne, posteriornih hrskavica i prostora. Svaka od nabrojanih struktura „prihvata“ prikladanu impresiju i na taj način podržava zaptivanje obuhvatanjem laringealnog ulaza. Vrh i-gel-a leži na proksimalnom otvoru jednjaka i izoluje otvor jednjaka od laringealanog ulaza.

  Spoljašnji oblik kafa osigurava da se održava dotok krvi do laringealnih i peri-laringealnih struktura i pomaže da se smanji mogućnost neuro-vaskularne kompresione traume na nerve.

  Klizanjem ispod faringo-epiglotičnih nabora, on postaje uži i dublji stvarajući mogućnost da se pokretom spolja prikladno smesti u potencijalni prostor perilaringealne kese

   

  Želudačni kanal prolazi kroz i-gel od proksimalnog otvora sa desne strane ravnog konektora disajnog puta do distalnog vrha kafa koji se ne naduvava. Pošto se distalni vrh i-gel-a dobro uklapa i anatomski tačno prileže uz gornji otvor jednjaka, distalni otvor želudačnog kanala dozvoljava sukciju želudačnog sadržaja, plasiranje nazogastrične sonde i može da olakša ventilaciju.

  Veštački epiglotis i zaštitni rub pomažu da se spreči da se epiglotis savije nadole ili prepreči distalni otvor vazdušnog puta. Greben epiglotisa na proksimalnom kraju kafa naleže na koren jezika i na taj način sprečava da se i-gel pomera nagore izvan nameštenog položaja i da se vrh pomera izvan gornjeg otvora jednjaka.

  Stabilizator usne šupljine ima ugradjeno prirodno svojstvo da prilagodi svoj oblik orofaringealnoj krivini pacijenta. Anatomski se proširuje i konkavnim oblikom eliminiše mogućnosti za rotaciju a time smanjuje rizik pogrešnog postavljanja. Takođe, obezbeđuje vertikalnu silu koja pomaže kod ubacivanja.

  Inovativni konektor od 15mm služi za izvestan broj funkcija:

  • Da obezbedi standardnu konekciju od 15mm za priključivanje pacijenta.
  • Prolazni otvor za ulazak u želudačni kanal - Prolazni otvor je nezavistan od glavne konekcije od 15mm i nalazi se sa desne strane krilca konektora.
  • Integralno blokiranje zagrižaja - ovu funkciju obezbeđuje distalni (donje krilce) deo konektora koji prolazi kroz centar proksimalnog dela stabilizatora usne šupljine.
  • Da bi se smanjila mogućnost okluzije vazdušnog kanala - spoj između distalnog vrha i tela konektora je u obliku slova V što znatno smanjuje rizik od uvrtanja.
  • Kao vođica za ispravan položaj – integralni deo blokatora zagrižaja je označen horizontalno postavljenom crnom linijom koja označava optimalan položaj zuba dok je i-gel in-situ.
  • Laka vidljivost ključnih informacija o proizvodu - ovo obuhvata veličinu i-gela i preporučenu težinu bolesnika. Informacije se nalaze na integrisanom blokatoru zagrižaja.

  Interni dijametar konektora je isti kao interni dijametar kanala vazdušnog puta da bi se omogućila fiber-optička endotrahealna intubacija u slučajevima teške ili neuspešne intubacije.

  I-gel ne koristi bar aperture kao neka supragloična sredstva za obezbedjenje disajnog puta. Kaf stvara efekat dubokog tunela dok je in-situ i na taj način čini da nadole savijen epiglotis teško može da blokira distalni kanal vazdušnog puta.

  Mekoća i-gel-a je predviđena da odgovara mekoći faringealnih, laringealnih i perilaringealnih struktura pri čemu je u mogućnosti da zadrži svoj oblik kako bi se olakšalo ubacivanje.

  I-gel je indikovan za:

  Obezbeđenje i održavanje disajnog puta kod rutinske i hitne anestezije za operacije pacijenata koji imaju prazan želudac (pridržavali su se preporuka za ne-uzimanje tečnosti i hrane preoperativno) tokom spontanog disanja ili ventilacije sa pozitivnim pritiskom (Intermittent Positive Pressure Ventilation - IPPV).

  Do sada i-gel nije procenjivan za alternativne primene i trenutno ne postoje podaci koji podržavaju njegovu upotrebu pod takvim okolnostima.

  Međutim, veruje sa da kao supraglotični airway može biti prikladan za korišćenje u oblastima u kojima su se drugi supraglotični airway-i pokazali korisnim. Neki primeri druge potencijalne primene su ukratko opisani u nastavku.

  1. Uspostavljanje slobodnog disajnog puta kod pacijenata sa kardio-respiratornim zastojem pre-ili intrahospitalno 
  kada tehnike za intubaciju pacijenta ne uspeju ili ekspertiza za intubaciju pacijenta nije na raspolaganju.
  2. Korišćenje od strane osoblja hitne pomoći kod teških ili neočekivano teških intubacija u fazi pre dolaska 
  do bolnice da bi se obezbedio i održavao slobodan disajni put.
  3. Obezbeđenje slobodnog disajnog puta kod teških ili neočekivano teških intubacija prilikom upravljanja 
  disajnim putem pacijenta u operacionoj sali.
  4. Kod elektivne, teške ili neočekivano teške intubacije, za intubaciju pacijenta provlačenjem endotrahealnog 
  tubusa sa kafom (CETT) kroz ovaj airway.

  I-gel veličina:     Maksimalna veličina endotrahealnog tubusa sa kafom:
  3                           6,00mm
  4                           7,00mm
  5                           8,00mm

  5. Kod teške ili neočekivano teške intubacije za provlačenje gumenog elastičnog vodiča „na slepo“, ali pažljivo, 
  kroz i-gel in-situ u traheju i plasiranje CETT preko njega.
  6. U predvidljivoj teškoj ili neočekivano teškoj intubaciji za provlačenje fiber-optičkog vlakna kroz i-gel kako bi 
  se obezbedila vizuelizacija otvora glotisa kao pomoć za intubaciju.
  7. Kod pacijenata na intenzivnoj nezi za prevodjenje na spontano disanje određene kategorije pacijenata koji 
  dobro ne tolerišu endotrahealni tubus.
  8. U situacijama u kojima se usta teško otvaraju, i-gel može takođe da se ubaci uz direktnu vizuelizaciju uz pomoć laringoskopa.

  i-gel Katalog


Zastupništvo

 •  
 •  
 •