Nazad na pregled akutelnih proizvoda Detaljnije na sajtu proizvođača

Silver Knight

  KRUŽNI I KOAKSIJALNI VIŠEKRATNI SISTEMI SA ANTIMIKROBSKOM ZAŠTITOM ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNU TERAPIJU

  PROCENA EFIKASNOSTI SISTEMA TUBACIJE ANTI-MIKROBIJALNOG DISANJA PROTIV NIZA MIKROORGANIZAMA

  UVOD

  Kontrola infekcija je glavno podrucje zabrinutosti u svakoj bolnici. Izradena su brojna uputstva za pokušaj zaštite i pacijenata i osoblja od bolnickih infekcija (Hospital Acquired Infections - HAI). Veruje se da se devet posto pacijenata na bolnickom lecenju inficira nakon prijema u bolnicu. Ove infekcije mogu varirati od minornih do onih koje ugrožavaju život, i sve te infekcije znace dodatno opterecenje na bolnicu, ukljucujuci i finansijsko opterecenje.

  Dok svaka bolnica želi da smanji rizik od bolnickih infekcija, velika masa klinickih dokaza je povezana sa nivoom higijene okruženja i rucne transmisije mikroorganizama koji su glavni faktori uzroka bolnickih infekcija.

  Smanjenje broja mikroorganizama u okruženju može da smanji rizik od ukrštenih infekcija. To se postiže na brojne nacine, a razvijeni su i razni materijalni aditivi koji se mogu inkorporirati u svakodnevne stvari da bi se smanjila mikrobijalna kontaminacija. Na polju medicine vršeni su radovi na istraživanju efikasnosti takvih aditiva kog venskih i urinarnih katetera, kao i kod drugih implanta.

  Intersurgical Silver Knight ima niz anti-mikrobijalnih aditiva u tubaciji disajnog sistema koji koristi anti-mikrobijalni aditiv srebrojon da bi se prekinule normalne enzimske aktivnosti mikroba koje sprecavaju njihovu proliferaciju.

  U ovoj studiji prikazan je specijalni nivo srebrojonskog anti-mikrobijalnog aditiva za vreme produkcije polietilenske tubacije niske gustine. Potencijal za mikrobijalni rast na anti-mikrobijalnoj tubaciji je tada uporeden sa standardnim proizvodom korišcenjem pregleda protokola i dolenavedenog pregleda testiranih organizama.

  TESTIRANI ORGANIZMI

  Izveštaj Službe nacionalnog nadzora nozokomijalne infekcije (Nosocomial Infection National Surveillance Service – NINSS) o Nadzoru bakteremije8 stecene na bolnickom lecenju ukazuje da postoji veliki broj mikroorganizama koji doprinose bolnickim infekcijama. Sledeci organizmi su procenjeni da odreduju opseg efikasnosti anti-mikrobijalne intubacije: Methicillin rezistantni Staphylococcus Aureus

  Methicillin rezistantni Staphylococcus Aureus (KB-1005)
  Staphyolococcus epidermis (NBRC-12689)
  Pseudomonas aeruginosa (IFO-13277)
  Klebsiella pneumoniae (NBRC-13889)
  Acinetobacter calcoaceticus (IFO-13006)

  METOD

  1. Priprema bakterijane inokuluma
  Tecni nutrient se razredi 500 puta i prilagodi se na pH 7. Ovaj 1/500 nutrient medijum je presaden sa bakterijskom vrstom i koristi se kao inokulum.

  2. Priprema uzoraka za testiranje
  Iseci uzorke od 50 mm tube iz proizvoda. Ocistiti sve površine delova za testiranje sa gazom etanolskog sadržaja i pustiti da se osuše.

  3. Postupak
  Svaki komad za testiranje se stavlja u sterilisane Petrijeve sudove i 0.5 ml inokuluma (sadrži >1.0 x 105 kolonija) se nakaplje na površinu testiranog dela. Uzorak se tada poklopi sa poklopcem Petrijevog suda i vrši se inkubacija na 35 ± 1°C i RH 90% ili na višoj za vreme perioda testiranja. Kontrola testa i kontrola disajnog sistema koji ne sadrži anti-bakterijalni aditiv su vršene u duplikatu da bi se obezbedila sposobnost za razvijanje bakterijske vrste i doslednost testa.

  4. Merenje životne sposobnosti celija
  Na kraju testiranja inokulum je opran sa uzoraka sa rastvorom od 10 ml. Nakon serije rastvaranja na Tryptom Soya Agar-u i inkubaciji na 35 ± 1°C od 40-48 sati, izbrojan je ostatak životno sposobnih celija i ustanovljeno je bakterijalno smanjenje (log reduction) u rastu.

  REZULTATI

  Anti-mikrobijalni sistem disanja je pokazao 99.9% smanjenja životno sposobnih organizama u poredenju sa kontrolnom tubacijom nakon 24 casa. Anti-mikrobijalna efikasnost disajnih sistema nije smanjena u sledecih 168 casova inkubacije. (Vidi sliku na drugoj strani).

  ZAKLJUČAK

  Dodavanjem anti-mikrobijalnog aditiva, srebrojona na inter-hiruški tubacioni sistem disanja, vremenom se znacajno se smanjuje životno sposobni mikrobijalni nivo. Tubacija je pokazala dugotrajni anti-mikrobijalni efekat protiv široke lepeze mikroorganizama odgovornih za bolnicke infekcije.

  Slika 1: Efikasnost tubacije anti-mikrobijalnog sistema disanja prema nizu mikroorganizama9

  Pažnja: Aditiv ne uklanja u potpunosti prisutnost kontaminanata. Bitno je da se celo vreme sledi odgovarajuci postupak za kontrolu infekcije. Pacijenta treba uvek zaštititi odgovarajucim filterom za disajni sistem a zamenu disajnog sistema postupkom kojim se cisti operaciona sala.

  Flextube circle breathing systems

   

  1. Anti-microbial breathing system, 1.6m length

  CODE: 2000100

  BOX 20kom.

   

  2. Anti-microbial breathing system, 2.4m length

  CODE: 2001100

  BOX 15kom.

  3. Anti-microbial breathing system with 2 litre bag, 1.6m length with 0.8m limb CODE: 2010100

  BOX 15kom.

   

  4. Anti-microbial breathing system with 2 litre bag, 2.4m length with 0.8m limb

  CODE: 2011100

  BOX 15kom.Zastupništvo

 •  
 •  
 •