DART™

Critical Care

Video uputstvo za korišćenje

Zašto bi trebalo razmotriti intranazalnu primenu lekova kao drugu opciju za isporuku lekova pacijentima:

Akutni napadi, predoziranje narkoticima, teška hipoglikemija, proceduralna sedacija i kontrola akutnog i hroničnog bola su složeni medicinski problemi koji zahtevaju višestruke pristupe za efikasno lečenje. Intranazalna (IN) isporuka lekova se pojavljuje kao niskotehnološka, jeftina i neinvazivna metoda prve linije za upravljanje ovim i drugim medicinskim problemima. Nazalna isporuka lekova zauzima srednji put između oralnih lekova sporog početka i invazivne, visoko kvalifikovane isporuke intravenoznih lekova. Lekovi koji se talože na veoma prokrvljenoj nazalnoj sluzokoži mogu se brzo apsorbovati u krvotok i cerebralnu kičmenu tečnost (CSF), postižući terapijske nivoe leka brže i predvidljivije od oralnih lekova uz izbegavanje igala. Ovo rezultira priciznijim terapijskim nivoima lekova i većom efikasnošću u lečenju napada, bola, anksioznosti, hipoglikemije, predoziranja opijatima, epistaksa (krvarenje iz nosa), kao priprema za IV kod dece ili uznemirenih odraslih pacijenata, itd. bez potrebe za injekcijom ili pilulom. Pošto je intranazalna isporuka lekova efikasna korišćenjem generičkih lekova, prilično je jeftina, što je prednost u ovoj eri sve skuplje medicinske tehnologije.

Medicinska istraživanja, vezano za intranazalnu terapiju lekovima, donose mišljenja stručnjaka, predloge protokola i iskustva korisnika. Glavne teme koje se razmatraju uključuju intranazalni midazolam za sedaciju i napade, intranazalni fentanil i intranazalni sufentanil za kontrolu akutnog i hroničnog bola, intranazalni nalokson za predoziranje opijatima i intranazalni glukagon za hipoglikemiju i drugo.

Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj veb stranici su samo u informativne svrhe. To nije profesionalni medicinski savet niti je namenjen da ga zameni.

Dodatni video

DART-Reach video

Tok aplikacije
top aplikacije

Prednosti

 • Bezbolno
 • Jednostavnost upotrebe
 • Nije potreban ubod iglom
 • Izbegava metabolizam prvog prolaza – poboljšava bioraspoloživost u odnosu na oralne i rektalne doze
 • Put nos-mozak omogućava direktnu isporuku u cerebralnu kičmenu tečnost
 • Prilagođeno za brzu i laku isporuku leka
 • Brzo smiruje uznemirene pacijente
 • Smanjuje intenzivne akutne bolove kod preloma i opekotina
 • Manji rizik od respiratorne depresije u poređenju sa IV

Nedostatci

 • Ograničeni lekovi koji se mogu isporučiti na ovaj način
 • Mnogi lekovi nisu dovoljno koncentrisani da bi se postigle idealne količine doziranja
 • Stanje sluzokože može da utiče na apsorpciju leka (značajna količina sluzi ili krvi na nosnoj sluznici, prethodna upotreba vazokonstriktora ili heroina)

Intersurgical.com | DART™